Pardubická SMS na dětském dni v Chacholicích 2.6.2018